In de mediation kunnen onderstaande kwesties aan de orde zijn:

 • Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen de organisatie
 • Geschillen tussen organisaties
 • Geschil tussen bestuur, directie, management onderling
 • Opgelegde budgettaire beperkingen
 • Geschil tussen directie en oudercommissie of medezeggenschapsraad
 • Geschillen bij Ondernemingsraden en vakverenigingen
 • Onvrede bij afnemer over de kwaliteit van een dienst of product
 • Geschil over functioneren
 • Samenwerkingsproblematiek
 • Werkdruk
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsomstandigheden
 • Nalatenschappen

Arbeidsgeschil en mediation

In een arbeidskwestie voer ik de intakegesprekken en onderzoek de mogelijkheden om de werknemer te laten re-integreren.  Al na één goed gesprek kan het mogelijk zijn dat werkgever en werknemer tot afspraken kunnen komen om de samenwerking te hervatten. Soms is re-integratie in de huidige functie of bij de huidige werkgever echter niet (meer) mogelijk. Dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden van outplacement of een zogenaamde exit-mediation als het de voorkeur heeft het dienstverband te beëindigen.

Ik begeleid partijen dan in deze processen.

Vooraf hebben ik altijd contact met uw casemanager zodat u relevante informatie van te voren kunt doorspreken. Mijn werkwijze is er hoe dan ook op gericht om te komen tot de best mogelijke uitkomst voor de kwestie zodat partijen weer toekomstgericht verder kunnen.

Twee praktijkvoorbeelden

 1. Een OR-lid met een uitgesproken vakbondsachtergrond en reputatie is verkozen in een ondernemingsraad maar door omstandigheden kan hij pas na één jaar instromen. Het OR-team heeft zich inmiddels gevormd en heeft een goed intern overlegklimaat weten te realiseren en heeft in de organisatie al het één en ander weten te bereiken. Het OR-lid dat nu instroomt verstoort deze verhouding dusdanig dat de OR unaniem heeft besloten mediation in te willen zetten.

  Er is besloten dat het dagelijks bestuur namens de OR in de mediation zal plaatsnemen, het OR-lid wordt bijgestaan door een vertegenwoordiger van de vakvereniging. De mediation is er op gericht om het overlegklimaat met alle betrokkenen weer in goede banen te leiden en dat vastgestelde processen en procedures weer worden gevolgd en dat men respect heeft voor elkaars achtergronden. Zodat ook de uitstraling weer eenduidig wordt.

 2. Een medewerker is door een opgelopen fysieke beperking niet meer in staat om klanten te bezoeken in binnen- en buitenland. Ook door meer “strubbelingen” in het verleden heeft de personeelsfunctionaris een dossier opgebouwd en nu wil de organisatie afscheid van de medewerker nemen.

  De medewerker ziet in tegenstelling tot de personeelsfunctionaris nog wel mogelijkheden om zijn kennis en kunde op een andere afdeling te kunnen inzetten maar daar lopen de meningen en zienswijze over uiteen. Beide partijen komen er niet uit terwijl ze allebei aangeven op een goede manier tot de oplossing van de situatie te willen komen.