Conflictbemiddeling

Als bedrijf of organisatie kunt u te maken krijgen met arbeidsconflicten die veel tijd, geld en energie kosten. Als en voor een medewerker kan een conflict (ook) verstrekkende gevolgen hebben. Zo kan het functioneren en de motivatie om naar het werk te gaan eronder lijden. 

Wellicht heeft u zelfs last van lichamelijke of psychische klachten door de verstoorde arbeidsrelatie. Reden te meer om het probleem deskundig aan te pakken voordat het escaleert.

Heeft u hulp nodig bij een arbeidsconflict tussen u en uw werkgever? Of bent u juist de werkgever, die een geschil heeft met een (of meerdere) werknemer(s)? 

Mediation bij een arbeidsconflict kan snel en efficiënt een uitkomst bieden. Ik zoek samen met de betrokken personen of partijen naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar en zo goed als mogelijk is. 

Bemiddeling bij nalatenschap

Soms kan er ruzie ontstaan bij het verdelen van de erfenis of is er tussen de erfgenamen wantrouwen. Dat kan komen omdat erg geen duidelijk testament is, en als er dat wel is dan nog kan de afwikkeling  wrijving geven.

Hoe kom je dan als familie toch op één lijn of tot een compromis.

Emoties spelen vanzelfsprekend een grote rol tijdens de afwikkeling van de verdeling van de erfenis.

Of er nu wel of geen testament is, er kunnen conflicten ontstaan over veel zaken

 • Erfgenamen zoals broer of zus reageren nergens op
 • Welke waarde vertegenwoordigd een erfstuk en wie bepaalt dat
 • Zijn er nog vorderingen op geld en wat te doen als andere erfgenamen niet willen meewerken aan opgave van het totale vermogen
 • Moeten er verrekeningen plaatsvinden van het erfdeel als het gaat schenkingen die in het verleden aan één van de (klein)kinderen zijn gedaan
 • De executeur is niet onpartijdig
 • Spullen zijn verdeeld en uit huis gehaald zonder dat jij een kans hebt gehad om je eigen voorkeur uit te spreken
 • Wat zegt eigenlijk het erfrecht allemaal

Na het overlijden worden de erfgenamen verantwoordelijk voor de bezittingen en de eventuele schulden. Ook daar kan onenigheid door ontstaan en hoe los je dat dan samen op. Of je het nu wil of niet, je wordt geconfronteerd met het erfrecht.

Er kan dus behoefte zijn aan een mediator die als onpartijdig persoon objectief naar het hele verhaal kijkt en samen met partijen probeert naar een gedragen oplossing te komen. In het mediationproces kan het zijn dat een erfrechtspecialist bijgeschakeld kan worden.

Er komen veel emoties kijken bij het afwikkelen van een erfenis terwijl er gelijktijdig ook behoefte is aan rust om het rouwproces alle ruimte te geven

Als die rust er nog niet is en partijen tegenover elkaar staan is het de taak van mij als mediator te zoeken naar de achterliggende oorzaken van de tweestrijd en hoe dat in stand wordt gehouden. En vervolgens hoe partijen meer begrip voor elkaar kunnen gaan krijgen. Het is belangrijk om goed naar elkaar te luisteren, te bevragen en emoties toe te laten.

Ik ondersteun in het proces van de afwikkeling van de nalatenschap met respect en met gevoel naar iedereen. En vanuit eerbied van de overleden

Arbeidsmediation – dé specialisatie van Joost

Als bedrijf of organisatie kunt u te maken krijgen met arbeidsconflicten die veel tijd, geld en energie kosten. Als en voor een medewerker kan een conflict (ook) verstrekkende gevolgen hebben. Zo kan het functioneren en de motivatie om naar het werk te gaan eronder lijden. 

Wellicht heeft u zelfs last van lichamelijke of psychische klachten door de verstoorde arbeidsrelatie. Reden te meer om het probleem deskundig aan te pakken voordat het escaleert.

Heeft u hulp nodig bij een arbeidsconflict tussen u en uw werkgever? Of bent u juist de werkgever, die een geschil heeft met een (of meerdere) werknemer(s)? 

Mediation bij een arbeidsconflict kan snel en efficiënt een uitkomst bieden. Ik zoek samen met de betrokken personen of partijen naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar en zo goed als mogelijk is. 

Mediation in medezeggenschap

Een goed overlegklimaat is essentieel in de medezeggenschap. Het gaat om gedragen besluitvorming in het overleg, zowel door bestuurder, ondernemingsraad en de ondernemingsraadleden onderling. Ik zie regelmatig dat het overlegklimaat moeilijk verloopt maar dat er nog wel sprake van enige “beweging” is. Maar als hoogste vertegenwoordiging van het personeel wilt u nu juist wel goed met elkaar samenwerken, per slot van rekening heeft uw achterban daar ook recht op.

Maar als het proces verstoord is, blijven goede besluiten uit, de sfeer verslechtert en de partijen raken elkaar kwijt met alle frustraties tot gevolg. Medezeggenschap is meer dan onderhandelen. En als het dan dreigt vast te lopen lijkt een gang naar de rechter vaak de enige uitweg. Mediation is dan een goed alternatief. Juist omdat deelnemers aan de mediation de intentie hebben om er samen uit te komen, het is ook nog eens een snel traject.

Ik zie dat als partijen zijn vastgelopen men heel snel naar wetten en procedures grijpt, begrijpelijk maar de inhoud en context van de medezeggenschap raakt dan op de achtergrond. Terwijl het goed functioneren van de persoonlijke relatie in het overlegklimaat zo belangrijk is. En als een rechter uiteindelijk de knoop moet doorhakken, is dat in de meeste gevallen niet waar partijen op gehoopt hadden. De uitkomst is vaak dat er winnaars en verliezers zijn. Met mediation is de uitkomst over het algemeen een win-win situatie.

Ik leg u graag uit hoe het werkt en welke win-win situatie er voor uw (vastgelopen) overlegklimaat te behalen valt.

Zakelijke geschillen

Waarom bedrijfsmediation?

Is er een zakelijk conflict ontstaan tussen zakelijke partners, leden van een maatschap, directieleden, bestuursleden van een vereniging, vennoten, etc.? Dan kan er een belangentegenstelling ontstaan, die zonder actie snel kan uitlopen op een juridische procedure. Zakelijke mediation kan bij zakelijke conflicten een snelle, betaalbare en duurzame oplossing bieden.

Partijen kunnen dan in de toekomst weer verder in een constructieve samenwerking (of kiezen er bijvoorbeeld toch voor om uit elkaar te gaan). Mediation bespaart u kosten en tijd.  Het traject kan direct van start gaan, zodat uw conflict zo snel mogelijk is opgelost.

Los het zakelijk conflict op met mediation

Het beslechten van een zakelijk conflict betekent vaak een breuk met uw klant, leverancier of partner. Indien zakelijk en privé door elkaar heen lopen, kan het nog complexer worden. Veel partijen trachten zich daarom krampachtig in te houden en schuiven een confrontatie zo lang mogelijk voor zich uit. Met het verstrijken van de tijd lopen de directe en indirecte kosten van een zakelijk conflict echter verder op. Ook in het kader van een conflict binnen een bedrijf waarbij verschillende onderdelen van de organisatie zijn betrokken, is bedrijfs mediation vaak een goede oplossing. Partijen die dan deelnemen zijn bijvoorbeeld: (afgevaardigden van) het managementteam, de directie, de raad van toezicht, de raad van commissarissen, de ondernemingsraad.


Duidelijkheid in waar het conflict over gaat

Conflicten in zakelijke relaties worden vaak vertaald in uitsluitend juridische standpunten. Hierdoor is het meestal lastig om nog tot een constructieve oplossing te komen. Door alle achterliggende belangen is het niet meer helder waar het conflict nu werkelijk over gaat en wie welk aandeel heeft in het conflict. Elke partij gaat voor zijn eigen gewin en wil zijn gelijk halen waarbij belangrijke andere zaken soms uit het oog worden verloren.

Vragen die een rol spelen kunnen spelen bij een bedrijfsmediation:

 • Hoe kunnen we op een voor een ieder bevredigende manier de zaak afwikkelen, waarbij we respectvol met elkaar om blijven gaan?
 • Hoe kunnen we onze zakelijke en persoonlijke belangen inzichtelijk maken, waardoor er begrip kan ontstaan voor elkaar voorbij de puur zakelijke context?
 • Is het nog mogelijk om een andere invulling te geven aan onze zakelijke relatie, gebaseerd op de betrokken belangen van een ieder?
 • We kunnen als zakelijke partners niet meer met elkaar praten, omdat het conflict te hoog is opgelopen, hoe kunnen we met elkaar verder?

Bij het oplossen van een zakelijk conflict kan door middel van bedrijfsmediation vaak een beter, sneller en goedkoper resultaat bereikt worden dan in (gerechtelijke) procedures.