Wat is mijn motivatie

Wat maakt het dat ik het mediator-schap zo mooi vind; omdat het om mensen gaat. Met al hun emoties, normen, waarden en overtuigingen. Om meer harmonie te bewerkstelligen om meer verbinding met elkaar aan te gaan én om oplossingen te vinden.

Met mijn zeer ruime levenservaringen uit onder andere de politiek en medezeggenschap als ook de ervaring in leidinggevende functies (ik ben een echte People Manager) weet ik mensen bij elkaar te brengen. Met mijn coachervaringen weet ik wat mensen echt raakt en hoe men kan groeien als individu, maar ook als team. Hierdoor zie ik ook wat de valkuilen zijn in de communicatie.

Mijn toegevoegde waarde ligt met name bij het in harmonie oplossen van conflicten. Zowel intermenselijk als de waarden en overtuigingen van de mensen zelf. Ik richt mij voornamelijk op familiebedrijven, onderwijs en non-profit organisaties. Veelal zijn dit soort organisaties zich erg bewust van de waarde van persoonlijke relaties in hun organisatie, voor de continuïteit van het bedrijf. En daar kan soms door communicatieproblemen een klein barstje of scheurtje in ontstaan, wat kan leiden tot een conflict waar ik in kan bemiddelen zonder dat het verder escaleert. Met als doel dat partijen elkaar niet alleen beter begrijpen, tot gedragen oplossingen komen en hierdoor de relatie weer gaan herstellen. Dat de betrokkenen over zichzelf leren, maar ook over elkaar.

Laat dat dan weer een goed beginpunt zijn voor eenieders verdere ontwikkeling en levenservaring. Die ervaringen heb ik opgedaan in mijn leven als manager, non-profit, politiek, basis en voortgezet onderwijs, medezeggenschapsorganen, etc.

Mijn missie

Mijn missie rust op de volgende pijlers:

 • Mijzelf blijven ontwikkelen d.m.v. opleiding en training
 • Ik wil het menselijke aspect in de probleemoplossing nastreven
 • Na uw aanvraag voor informatie ontvangt u van mij binnen 24 uur een reactie en volgt desgewenst ook direct een verzoek tot het maken van een (persoonlijke) afspraak
 • Als mediator geef ik een duidelijke weergave van het traject wat we gaan doorlopen en welke kosten daarbij horen.

Mijn visie

Mijn visie dat als mensen met elkaar in verbinding blijven ook een kans verdienen om vanuit hun eigen kracht tot gedragen oplossingen te komen. Elke mens telt! Vooral bij arbeidsconflicten speelt loyaliteit een grote rol. We willen elkaar weer echt leren begrijpen en ontwikkelen. In de mediation wil ik daarom ook op passend tempo het mediationproces vormgeven en met een gedragen oplossing het mediationproces afronden.

Ik streef een hoge kwaliteit na d.m.v. een periodieke intervisie met andere vakgenoten.

Mijn diensten

Door middel van mediation komt u in één of meerdere gesprekken met de andere partij tot een oplossing van uw conflict. Bij mediation lossen partijen onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar – de mediator – samen met de wederpartij het conflict op. Een belangrijke voorwaarde voor mediation is dat u bereid bent met de andere partij in vertrouwelijkheid te praten over het conflict

Enkele basisuitgangspunten voor mediation zijn:

 • Vrijwilligheid: u bent altijd vrij het mediation-traject te beëindigen
 • Neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator
 • Vertrouwelijkheid: alles wat wordt besproken, blijft vertrouwelijk
 • Een professionele en gestructureerde aanpak: de mediator zorgt ervoor dat alle relevante onderwerpen aan de orde komen en deze worden vertaald naar een vaststellingsovereenkomst, convenant of ander document
 • Aandacht voor de communicatie tussen partijen
 • Gerichtheid op de achterliggende belangen in plaats van op de ingenomen posities
 • U bepaalt binnen de grenzen van de wet zelf welke invulling u geeft aan de afspraken en bepaalt zo uw eigen koers.

Hoe ik werk

Als u wilt weten of mediation de juiste vorm is om uw geschil op te lossen, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Samen bespreken we de mogelijkheden.

Na het informatieve gesprek waarin duidelijk is geworden of mediation al dan niet voor u het beste traject is start ik met een mediation overeenkomst. Hierin staan naast de conflictomschrijving ook onderwerpen als geheimhouding, vrijwilligheid en de verdeling van de kosten. Het mediationtraject wordt afgesloten met een eindovereenkomst. Hierin worden alle gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd. Afhankelijk van het onderwerp van de kwestie gebeurt dit middels een vaststellingsovereenkomst, convenant of op een andere manier.

In het gehele traject ben ik als mediator uw contactpersoon tot en met de afronding van de mediation. Ik werk voor zowel bedrijven, non-profit organisaties, buurtbemiddeling particulieren en voor verwijzers zoals arbodiensten en verzekeraars.

Kwaliteit

Als Professionele Mediator streef ik naar de best mogelijke oplossing voor de kwestie. Voor mij is het van groot belang dat het eindresultaat voldoet aan de gewenste kwaliteit en dat het proces meer dan naar behoren wordt uitgevoerd.

Aanvraag voor MfN-registratie is gedaan en zal in de loop van dit jaar zijn beslag krijgen.